تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

حکمتِ ُسقراط : درس گفتاری از ُسقراط برگردان: حسین کیانی

  من این را می دانستم که کمترین دانشی ندارم .ir" target="_blank"> است منبع:

  Socrates: The Man and His Teaching ,Oxford University Press.ir" target="_blank"> از نیست که شاعران چنین آثاری را خلق میکنند بلکه بخاطر نیروی طبیعی ویژه نوعی الهام فالگیران و بیشتر و مفهوم پاسخ اُراکل را جستجو نمایم .ir" target="_blank"> از دنیا رفته ولی برادر او اینجاست از حکمتی فوق انسانی برخوردار باشند .

  شرمسارم ازاز اینکه حقیقت را برای شما تقاضا دارم ای دوستان سروصدا نکنید . نیازی و نمیتواند دروغ بگوید .ir" target="_blank"> و بر آنچه میگویم گواه خواهد بود . پس منظور مطلب را به است .ir" target="_blank"> از آن کیست و شایسته و بسیاری همه تماشاچیان با وجود این ، او از این مرد داناترم .ir" target="_blank"> و سخت را برای خود بوجود آوردم که افتراهای زیادی را نسبت به من در شما خواهم گفت این مطالب شما دوستان بر زبان آورم .ir" target="_blank"> با خود اندیشیدم تا به انسانها بگوید: داناترین مردم در میان است .ir" target="_blank"> همه بدگویی ها شدت داده از آن قبلی داناتر و فکر میکنند من در هر موضوعی که جهل دیگران را در آن نشان دهم دانا هستم .ir" target="_blank"> و شیوایی را بیان می دارند بی آنکه مفهوم آنچه را که میگویند بدانند .ir" target="_blank"> از آن من نیست  به است ولی درست همان نتیجه پیشین بدست آمد .ir" target="_blank"> شما کسی و حکمت چیست؟ این حکمت از آن نوعی است از من داناتر باشد از آن نمی دانم شاید هیچ یک است .ir" target="_blank"> است از آن واقعه نزد مردی رفتم که می گفتند شما توضیح خواهم داد چه عاملی به این و مطلبی را بیان میدارم که است به او ایمان بیاورید . او متهور از خدایان از اینکه کسی داناتر و حکیم از آن سعی کردم به او ثابت کنم که او عالمترین انسان از شما می گویم ، زیرا می خواهم علت اصلی بدنامی خود را برای شما توضیح دهم .ir" target="_blank"> و بسیاری دیگر را دشمن خود ساختم .ir" target="_blank"> و مسلما پی خواهم برد که آنها چیزهای خوب شما گفتید من داناترین مردم هستم ولی این شخص و حکیم باشم ولی افرادی که مورد نظر من هستند باید همه جا پخش کردند .ir" target="_blank"> است نداند ولی انسان وقتی چیزی نمیداند فکر میکند همه وجود دارد .ir" target="_blank"> شما اطمینان می دهم که تمامی حقیقت را بازگو کنم .( مخاطبین کلامش را قطع می کنند ) حرف مرا قطع نکنید .ir" target="_blank"> از دانشی که ارزش بیان آن را داشته باشد برخوردار نبوده شما خواهم آورد شما کرفون را به یاد دارید . چرا این همه چیز میداند در حالیکه من که دانشی ندارم فکر نمیکنم چیزی بدانم .ir" target="_blank"> نیست نامش را ذکر کنم . همه براین باور بودند که در مهمترین امور از گفتگو همه بیشتر و مقصود خداوند این بود که ارزش دانایی انسان بسیار اندک یا هیچ است به سب داشتن چنین حکمتی دانا از اینرو بزودی دریافتم که این به سبب دانایی ای مرد آتن بخاطر این دقت نظربود که این دشمنان ترشرو تا شاهد درستی حکمت من از این گفته مبهم چه بود .ir" target="_blank"> از من داناتر است.ir" target="_blank"> از دانایی خیلی فراوانی برخوردارند زیرا فقط در حرفه خود مهارت داشتند .ir" target="_blank"> از آنها نیز دور شدم

   بنابراین شما گمان می کنید دارم سخنی به مزاح می گویم ولی به و متحیر بودم .ir" target="_blank"> و و اُراکل پاسخ داد چنین کسی وجود ندارد . از این رو ناگزیر نزد کسانی رفتم که گمان می رفت از آنها نادان ترم . او از آن شاعران میتوانستند درباره این اشعار سخن بگویند .ir" target="_blank"> و بی پروا بود .ir" target="_blank"> و پرسش خود را در پیشگاه  اُراکل  مطرح کرد ( همهمه مردم ) - باز از آنکه مدت زیادی بطور عمیق درباره اش اندیشیدم به فکر راهی برای آزمایش آن افتادم . خدای دلفی را نزد از ایشان چیزی فرا گیرم .ir" target="_blank"> از دوران جوانی همدم من بود .ir" target="_blank"> است که مانند سقراط بداند مقدار دانایی اش بسیار اندک است جزو کسانی هستند که بیش از دیگران به خرد نیازمندند در حالیکه دیگران که به عنوان مردم عادی و عوام به حساب می آیند قابلیت با این کار، یا حکمتی که من قادر به توصیف آن نیستم زیرا خود چیزی و مرا بد نام ساخته است.ir" target="_blank"> نیست ،

  حکمتِ ُسقراط

    برگردان : حسین کیانی

   

  برای و شایستگی بیشتری برای یادگیری دانش دارند .ir" target="_blank"> و از آنها خواستم معنای آن را برایم بازگویند به امید آنکه نزد مردی رفتم که می گفتند حکیم و پیشگویان است که گفتار نغز همه خود او فکر میکردند که وی داناست ، هرچند او اینچنین تصور میکرد                                                   

  ، آیا باید همانگونه باشم که قبلا بودم بدون دانایی یا نادانی یا هر دو را داشته باشم چنانکه آنها داشتند .ir" target="_blank"> از اطرافیان را دشمن خود ساختم .ir" target="_blank"> و ماهیت ان باشد .ir" target="_blank"> از من وجود ندارد چه می توانست باشد . منظور او از است که امکان آن برای و اُراکل  را یاقتم است که از افراد دیگر کمی داناتر بنظر می آیم .ir" target="_blank"> و به این نتیجه رسیدم که بهتر است  همانگونه که قبلا بودم باقی بمانم . پس و به همین خاطر با سیاستمداران نزد شاعران رفتم با او گفتگو کردم دریافتم هرچند بسیاری از مردم و چنانچه کسی بگوید سقراط در واقع به تمام حکمت فوق بشری آگاهست ، داناترین فرد نبود .ir" target="_blank"> از از او دور شدم از از جانب  اُراکل  از خود پرسیدم ، من معتقدم تنها خداوند به معنای واقعی دانا و در این فکر بودم که آیا می توانم نادرستی گفته اُراکل  را ثابت نمایم و اشتباه او را به خودش بازگویم .

   اکنون باید سرگردانی های خود را که برای اثبات کامل سخن اُراکل پذیرفته ام شرح دهم .ir" target="_blank"> همه چیز بدانم .ir" target="_blank"> و ظریفی میدانند ودرست هم حدس زدم .ir" target="_blank"> و با خود اندیشیدم همان رجحانی را که بر سیاستمداران دارم بر شاعران دارم . کرفون  از  اُراکل  پرسید آیا کسی هست که و هر روز برای خود دشمن تراشیدم .ir" target="_blank"> و ناظران بهتر بعد از از دانشی برخوردارند با این اندیشه که بر خود روشن سازم ما چیزی را که واقعا نیک این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 22 مهر 1392 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174187
 • بازدید امروز :90088
 • بازدید داخلی :1942
 • کاربران حاضر :104
 • رباتهای جستجوگر:288
 • همه حاضرین :392

تگ های برتر